Stegterminologi

STEGTERMINOLOGI

APPELJACKS

Steget går på två takter.

1. Ha vikt på vänster trampdyna och vrid vänster häl ut

till vänster samtidigt som du har vikt på höger häl och

vrider höger tå ut till höger.

2. Vrid tillbaka fötterna i utgångsläget. Upprepas sedan

likadant åt andra hållet.


BRUSH

Att göra en ”svepande” rörelse med fotens trampdyna

mot golvet.


BUMP

Vickande höftrörelse åt något håll.


BUTTERMILK (Se Montana Kick)


CAMEL WALK

1. Kliv fram med vänster fot

2. Dra höger fot bakom vänster


CHA CHA

Steget räknas som 1 & 2.

1. Stig fram med ex höger fot

& Ta ett snabbt kort steg med vänster.

2. Stig fram med höger fot igen.

Kan göras på plats eller i en framåtrörelse. Kan även

göras diagonalt eller i sidled.


CHA CHA IN PLACE

Cha cha på stället


CHARLESTON

Görs i fyra takter.

1. Peka framåt med ex. höger tå.

2. Sätt bak höger fot strax bakom vänster.

3. Peka bakåt med vänster tå.

4. Sätt fram vänster fot i dess utgångsläge.


CHASSÉ

Ex. Steg till höger med höger fot, Steg intill med vänster

fot, Steg vidare till höger med höger fot. Görs oftast med

& i räkning, tex 1&2. Kan göras i olika riktningar.


CLAP

Handklappning. Kan göras tillsammans med en annan

rörelse, eller för sig själv som en egen takt.


CLICK (fingers)

Knäpp med fingrarna.


CLOSE

Gå intill.


COASTER STEP (höger)

Görs oftast med & i räkning, tex 1&2.

1. Stig bak med höger fot

& Stig intill med vänster fot och lägg över vikten på

vänster

2 Stig fram med höger fot

Coaster step kan göras i olika riktningar och med start på

höger eller vänster fot bak.CROSS

En korsande rörelse.

Ex: Höger fot korsar bakom vänster fot.


CROSS ROCK

1. Sätt ner ex. höger fot framför vänster och gunga

framåt

2. Gunga tillbaka på vänster fot


CROSS SHUFFLE

ex. åt höger (väldigt lik en vanlig shuffle, men med

korsade ben)

1. Korsa vänster fot över höger

&. dra höger fot intill vänster

2. fortsätt till höger med vänster fot


CROSS UNWIND

1. Korsa ex. vänster fot över höger

2. snurra 1⁄2 varv åt höger


DIAGONAL

Dansens rörelseriktning – 45 graders vinkel från den position

man befinner sig i.


DIP

Att böja med knät på det stödjande benet ( niga ) och

sträcka fram det andra benet.


DRAG/DRAW (Se även slide)

En långsam rörelse med foten i angiven riktning. Man

nästan ”släpar” foten.


ELVIS WALK

1. Kliv fram med höger fot och böj in höger knä mot

vänster ben

2. Håll

3. Kliv fram med vänster fot och böj in vänster knä mot

höger ben

4. Håll


FLICK

Böj höger ben bakom vänster eller ut i sidan


FREEZE

Håll takt. Stanna upp och håll en takt


FULL TURN

Helt varv.


GRAPEVINE (VINE)

”Vinrankan” Görs på 4 takter.

1. Stig åt höger med höger fot.

2. Korsa vänster fot bakom den högra.

3. Stig till höger med höger fot.

4. Placera vänster fot intill den högra eller gör en

alternativ avslutning på den fjärde takten t.ex. en

scuff en kick.

Står det bara Vine i beskrivningen så är det en touch i

slutet.


GRIND

Med häl i golvet flyttas tå från ena sidan till den andra.


HEEL BALL CHANGE

Steget räknas som 1 & 2. Använd höfterna för att få en så

mjuk rörelse som möjligt.

1. Sätt fram ex. höger häl

& Sätt snabbt ner igen, lägg vikten på höger trampdyna.

2. Byt tillbaka tyngdvikten till vänster fot.


HEEL JACK

&. Kliv snett bakåt med höger fot

1. Sätt fram vänster häl

&. Ta tillbaka vänster häl

2. Toucha höger fot intill vänster


HEEL SWITCHES

Man sätter växelvis fram höger resp. vänster häl.

Görs oftast med &-takt. Tex.:

1. Sätt fram höger häl snett framåt

&. Sätt ner höger fot bredvid vänster

2. Sätt ut vänster häl snett framåt


HEEL TOUCH

”Nudda” golvet med hälen, utan att föra över någon vikt.


HITCH

Dra upp angivet ben med böjt knä. Foten ska hamna i

höjd med låret på motsatta benet om det ska göras

ordentligt, något för den som är vig...


HIP BUMP

Höftvickning.


HIP ROLL

Höftrullning


HOLD

Stopp och stå stilla i angivet antal takter.


HOOK

Lyft angiven häl och korsa den framför motsatt knä. Med

tårna pekande neråt.


JAZZ BOX

Ex: En jazz box åt höger:

1. Korsa höger fot framför den vänstra.

2. Kliv bakåt med vänster fot.

3. Sätt höger fot en liten bit ut till höger.

4. Sätt vänster fot intill den högra.

Man kan tänka sig att man stegar ut två sidor i en låda

(box). Det finns en hel del variationer på jazz box. Ofta

vänder man ¼ eller ½ varv i boxen och ibland är det sista

steget i boxen utbytt mot t ex ett steg framåt eller i kors.


JUMP

Hopp


JUMPING JACKS

Steget går på två takter.

1. Hoppa isär med benen.

2. Hoppa och korsa benen.


KICK

Ett benlyft som startar från knät. Knät ska inte sträckas ut

helt. Kick kan göras i vilken riktning som helst.


KICK BALL CHANGE

Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse som

möjligt.

1. Kicka med t.ex. höger fot framåt,

& Sätt snabbt ner foten igen, lägg vikten på höger

trampdyna.

2. Byt tillbaka tyngdvikten till vänster fot genom att

trampa på stället.


LOCK

Att korsa benen nära varandra, att "låsa" steget.


LOCK STEG (höger fram)

1. Kliv fram med höger fot

2. Dra vänster fot mot höger och lås den (bakom till

höger) om höger fot


LOCK SHUFFLE (STEP-LOCK-STEP)

Ex. starta med höger fot fram

1. Kliv fram med höger fot

&. Dra vänster fot mot höger och lås den (bakom till

höger) om höger fot

2. Kliv fram med höger fot


MAMBO STEP (höger fram)

1. Rocka fram på höger fot.

&. Lägg tillbaka vikten på vänster (recover)

2. Sätt höger fot bredvid vänster

Mambo step kan göras framåt, bakåt och i sidled.

Oftast görs mambosteg på 1 & 2 men det händer också

att den görs långsammare på 1, 2, 3. Då är 4 ofta en

”hold”, och mambon kan då kallas slow mambo.


MONTEREY

1. Sätt ut höger fot till höger

2. Dra in h

öger fot intill vänster samtidigt som du vrider

1/2 varv åt höger

3. Sätt ut vänster fot till vänster

4. Sätt ned vänster fot intill höger


PADDLE TURNS

En paddle turn görs genom att hitcha den ena foten

samtidigt som man vänder 1/8-1/4 varv framåt. Gör

sedan en point med det hitchade benet.

Ex 1/2 varvs paddle turn åt vänster:

& Hitch med höger och vänd ¼ varv åt vänster.

1. Point med höger åt höger.

& Hitch med höger och vänd ¼ varv åt vänster.

2. Point med höger åt höger.


PIGEON (HEEL SPLITS)

Med vikten på tårna, vrid ut hälarna ifrån varandra och

tillbaka igen.


PIGEON TOES

Går på två takter. Starta med vikten jämnt fördelad

mellan fötterna.

1. Gå upp högt på tå och sära på hälarna.

2. Sätt tillbaka hälarna till mitten och ner på golvet.


PIVOT (STEP TURN)

(uttalas [pivå] på svenska) Steget görs på två takter.

1. Sätt fram t.ex. höger fot.

2. Sväng kroppen och foten 1/4 eller 1/2 varv åt vänster

utan att lyfta eller flytta vänster ben. Ha inte hela

tyngdvikten på höger ben. ( Man kan tänka sig att man

har en ”snurr-platta” under foten man vänder sig runt, i

detta fallet höger fot.)


POINT

Peka med tårna på angiven fot i

angiven riktning.


PRISSY STEP

1. Vrid kroppen något åt vänster och sätt högerfot

framför vänster

2. Vrid kroppen något åt höger och sätt vänster fot

framför höger


REVERSE HOOK

Följer oftast en vanlig Hook. Sätt den lediga fotens häl

utåt och upp i luften, tårna pekas nedåt golvet.


REVERSE SAILOR STEP (Höger)

1. Korsa höger fot framför vänster

&. kliv till vänster med vänster fot

2. sätt höger fot bredvid vänsterROCK

Viktöverföring från fot till fot.

Tex Höger rocksteg ut åt sidan.

Man Stiger ut åt höger med höger fot

och ”gungar” sedan tillbaka med vikten till vänster fot.

Görs oftast på 2 takter.

Kan också göras med t ex ¼ vändning.

Steg ut åt höger med höger fot, när du sedan ”gungar”

tillbaka med vikten så vänder du samtidigt ¼ varv i

angiven riktning.


ROCK & CROSS

1. Kliv till höger med höger fot

&. Lägg tillbaka vikten på vänster

2. Korsa höger fot framför vänster


ROCK STEP

T.ex. höger fram

Steget går på två takter. Ändra vikten från den ena foten

till den andra.

1. Kliv fram med höger fot

2. Lägg tillbaka vikten på vänster fot.

Lyft gärna hälarna lite från golvet för en mer mjuk och

tydlig rörelse.


ROCKING CHAIR

En stegkombination där den ena foten stannar i en central

position medan man ”rockar” fram och tillbaka med den

andra foten t ex:

1. Kliv fram med höger fot

2. Lägg tillbaka vikten på vänster fot.

3. Kliv bak med höger fot

4. Lägg tillbaka vikten på vänster fot.RUMBA BOX

1. Kliv till vänster

2. Sätt höger fot bredvid vänster

3. Kliv fram med vänster

4. Håll

5. Kliv till höger med höger fot

6. Sätt vänster fot bredvid höger

7. Kliv bak med höger

8. Håll


SAILOR STEP (Höger)

1. Sätt höger fot bakom vänster

&. Kliv till vänster med vänster fot

2. Sätt höger fot bredvid vänster


SCUFF

Att göra en svepande rörelse med hälen mot golvet.


SHIMMY

Görs oftast på 4 takter

1. Kliv till höger med höger fot

2-4. Dra vänster fot intill höger och ”skaka” på axlarna


SHUFFLE (Höger)

Steget räknas som 1 & 2

1. Kliv fram med höger fot

&. Dra vänster fot intill höger, och lägg över vikten på

vänster fot

2. Kliv fram med höger fot igen.

En shuffle kan göras både framåt, bakåt och diagonalt.

Gör man den åt sidan så brukar man kalla det för chasse.


SHUFFLE TURN (Vänster)

Gör en shuffle samtidigt som du vänder åt höger med

start med höger fot.


SIDE SWITCHES

1. Toucha höger tå till höger

&. Sätt ner höger fot bredvid vänster

2. Toucha vänster tå till vänster


SLAP

Slå handen på knät eller foten.


SLIDE

Man ”släpar” angiven fot längs golvet, mot den andra

foten. Kan göras på olika många takter.


STEP

Att ta ett steg med t.ex. höger fot och lägga vikten på

den.


STEP TURN (Se pivot)


STEP TURN 1⁄2 WITH HOOK

1. Kliv fram på vänster fot

2. Vänd 1⁄2 och korsa höger ben och sätt ner höger tå till

vänster om vänster fot


STOMP

Stampa i golvet.


STRUT

Görs på två takter. Kan utföras på två olika sätt:

Heel strut:

1. Sätt fram hälen.

2. Släpp ner tån.

Toe strut:

1. Sätt fram tån.

2. Släpp ner hälen.


SUGER FOOT

Görs med samma fot.

1. Toucha höger tå brevid vänster fot

2. Toucha höger häl bredvid vänster fot


SYNCOPATED VINE (Höger)

1. Kliv till höger med höger fot

2. Sätt vänster fot bakom höger

&. Kliv till höger med höger fot

3. Sätt vänster fot framför höger

4. Kliv till höger med höger fot


SYNCOPATED JUMPS

&. Hoppa till vänster och landa på vänster ben

1. Sätt ner höger fot bredvid vänster


SYNCOPATED WEAVE (åt vänster)

&. Kliv lite snett bakåt med vänster fot

1. Korsa höger över vänster

&. Kliv till vänster med vänster fot

2. Korsa höger bakom vänster


SWEEP

Gör en släpande rörelse med foten


SWIVEL

Med fötterna tillsammans: Flytta tår eller hälar åt samma

håll.


TAP (Tex. Häl)

Stå med trampdynan i golvet och släpp ner hälen en eller

upprepade gånger i golvet


TOE FAN

Görs på två takter. Starta med fötterna ihop.

1. Ha vikten på t.ex. den vänstra foten och sätt ut höger

fot i 90 graders vinkel utan att flytta hälen.

2. In med tån igen.


TOE SWITCHES

1. Sätt höger tå bredvid vänster

&. Sätt ner höger fot bredvid vänster

2. Sätt vänster tå bredvid höger


TOUCH

”Nudda” golvet med foten utan att flytta vikten till den.


TRIPPELSTEP

Trampa vä-hö-vä eller hö-vä-hö på stället.


TWINKLE

Twinkle är ett valssteg. Ex. Höger twinkle-steg:

1. Vänster framför höger.

2. Ta ett litet steg åt höger på höger fot.

3. Steg på stället med vänster.


TWIST

Stå på trampdynorna och flytta hälarna respektive höger

och vänster


TURN

En turn är en vändning. Den kan ske på lite olika sätt,

ofta vänder man sig mellan två steg, men ibland

räknas själva vändningen som en takt för sig.


UNWIND FULL TURN (Höger)

1. Korsa höger ben bakom vänster och vänd 1⁄2 varv åt

höger. Ha mestadels vikten på vänster fot under hela

snurren.

2. Fortsätt snurra 1⁄2 varv till och avsluta snurren med

vikten på höger fot (Böj lite på knäna för bättre

resultat)


VINE (Se GRAPEVINE)


WALK (Stroll)


WEAVE

1. Korsa vänster över höger

2. kliv till höger med höger fot

3. Korsa vänster bakom höger

4. kliv till höger med höger fot


WALTZ BASIC

Grundsteg i vals. Kan utföras i alla riktningar. Ex. Waltz

Basic framåt på höger:

1. Steg framåt med högerfot.

2. Steg intill med vänster

3. Steg på stället med höger.


&

Och-symbolen i dansbeskrivningar används för att notera

½ -takt, eller snabbräkning mellan standardtakter ex 1&2. 

VÅRA KURSER

Information om våra kurser hittar du under fliken kurser.

Kontaktinformation:


info@friendsinline.se

 

Frågor kring uppvisning/utlärning eller

medlemskap kan även ställas till

Ruth McKie på tel 018-25 75 71.


**********

Det finns en facebookgrupp som heter Friends in line.

För dig som vill ansluta dig till vår facebookgupp:

Gör en sökning på Friends in line och gå med i gruppen.

Vi samarbetar med


Om någon information på hemsidan är felaktig eller någon länk saknas maila gärna till webmaster@friendsinline.se så att vi kan rätta till det.

© Friends in line 2018-01-01